Uw wensen

Dus, als het zover is, laat mij dan thuis,
Dat jij niet op bezóek komt, maar d'r bént
Gewoon zoals altijd, mijn eigen bed, mijn eigen huis
Vertrouwd, bekend
                                                            Paul van Vliet

Laatste wensenboekje

Een overlijden brengt veel met zich mee. Aan de ene kant is er het verdriet om het verlies, en aan de andere kant moeten uw nabestaanden veel regelen en zakelijke beslissingen nemen. Het is wenselijk voor iedereen die betrokken is bij een komend overlijden zich vantevoren te oriënteren op de mogelijkheden. Om hierover na te denken kunt u altijd, zonder verplichtingen, een gesprek met mij aanvragen waar ik kennis met u kan maken, als klankbord kan dienen en antwoord kan geven op uw vragen. Ook wat betreft de kosten die u kunt verwachten.

U kunt uw wensen vastleggen in een wilsbeschikking, die u altijd kunt aanvullen of wijzigen. U kunt deze in een boekformaat van ons ontvangen. Belt of mailt u ons gerust om dit boekje (kosteloos) te bestellen. Bewaar deze wilsbeschikking op een plek die bij uw familie bekend is, of leg deze op een eenvoudig vindbare plaats; bijvoorbeeld bij uw administratie of verzekeringspapieren.
 

Wat is een wilsbeschikking?

Een wilsbeschikking wordt ook wel een ‘codicil’ of een ‘wilsverklaring’ genoemd. Het is een document waarin uw laatste wensen en voorkeuren geschreven staan. Dit kan u opstellen naast een testament, maar kan ook wanneer u geen testament heeft. Het is een manier om uw laatste wensen te delen met uw naasten. In een wilsverklaring kunt u aangeven hoe u uw uitvaart eruit wilt laten zien en wie bepaalde bezittingen met emotionele waarde krijgt na uw overlijden. Hier is geen hulp van de notaris bij nodig. U zou ook uw medische wensen kunnen aangeven; echter is het in dat geval belangrijk dat u deze met uw huisarts bespreekt.
Een codicil of wilsbeschikking is geen testament, maar geeft enkel uw voorkeuren aan. Daarom kunt u onroerend goed en geldzaken niet met een wilsbeschikking regelen.
 

Wat staat in een wilsbeschikking en wat in een testament?

Een wilsbeschikking verduidelijkt wat uw uitvaartwensen zijn, wat uw wachtwoorden zijn en/of hoe u uw persoonlijke spullen verdeelt. Bij dit laatste gaat het om bezittingen met grote emotionele waarde en beperkte financiële waarde, zoals sieraden en kleding. Het gaat in een wilsbeschikking niet over wie bijvoorbeeld uw huis of auto krijgt na uw overlijden. Dat kunt u alleen door een notaris in een testament vastleggen.
 

Waarom zou u een wilsbeschikking opstellen?

Het opstellen van een wilsverklaring doet u voor uzelf. Het is fijn om een duidelijke wens uit te spreken wanneer u daar zelf nog voor kunt kiezen. Het biedt veel rust voor degene die het invult, omdat alles zwart of wit staat. Maar ook voor de nabestaanden is het heel prettig als het voor hen duidelijk is wat uw wensen en voorkeuren zijn. De wilsbeschikking behandelt bijvoorbeeld de keuze tussen begraven, cremeren of het lichaam ter beschikking stellen aan de medische wetenschap. Ook kunt u heel specifiek aangeven welke wensen u heeft als het gaat om de uitvaart, zoals de muziek, de kist of wade en nog veel andere details. Maar ook kunt u denken aan een lijst met wachtwoorden van uw computer/mobiele telefoon voor de digitale nalatenschap.
Tijdens een moeilijk ziekbed is het misschien lastig om uw laatste wensen op te stellen. Daarom is het vaak handig om dit van tevoren te doen. Wilt u hier meer over weten, maakt u dan gerust een afspraak met mij.
 

Hoe weet men dat er een wilsbeschikking is?

Het is handig om een wilsbeschikking samen met een nabestaande op te stellen en te ondertekenen zodat duidelijk is welke wensen u heeft voor uw uitvaart en voor sommige bezittingen.
Schrijft u de wilsverklaring alleen, dan is het belangrijk om dit te bespreken met iemand die u vertrouwt. Leg uw handgeschreven verklaring daarna op een eenvoudig vindbare plaats; bijvoorbeeld bij uw administratie of verzekeringspapieren.
 

Kun je een wilsbeschikking nog wijzigen?

Het kan zijn dat u een tijd na het opstellen van een wilsverklaring enkele keuzes wilt wijzigen. Dat kan natuurlijk, maar zorgt u ervoor dat u dit aan uw dierbaren laat weten. Als het gaat om wijzigingen van een medische wilsbeschikking is het belangrijk dit te bespreken met uw (huis)arts. In beide gevallen kunt u de wijzigingen gewoon doorvoeren of een geheel nieuwe wilsverklaring opstellen. Het is belangrijk om op de oude wilsbeschikking dan goed te noteren dat er een nieuwe versie is. Of u vernietigt de oude. De aangepaste wilsbeschikking moet weer aan dezelfde regels voldoen als de eerste wilsbeschikking (handgeschreven, voorzien van datum, voor -en achternaam en ondertekend). Als u niet aan deze regels voldoet, kan de gewijzigde wilsbeschikking namelijk niet rechtsgeldig zijn en dan wordt alsnog de oude wilsverklaring gebruikt.
 

Wat zijn de regels voor een rechtsgeldige wilsbeschikking?

Hoewel er geen notaris nodig is bij het opstellen van uw wilsverklaring (=wilsbeschikking, codicil), zijn er wel een aantal regels waar u zich aan moet houden. Als er aan deze regels niet wordt voldaan, dan is de wilsbeschikking niet rechtsgeldig. Het document moet:
Handgeschreven zijn
Voorzien zijn van datum, voor -en achternaam, en uw handtekening
Het gaat om wensen t.a.v. uw uitvaart en spullen van grote emotionele waarde en kleine financiële waarde. Het is verstandig om het opstellen van uw codicil samen te doen met iemand die u vertrouwt, zodat diegene het document kan controleren, voordat u het ondertekent. Ook is het handig om deze persoon te laten ondertekenen, zodat diegene ervoor kan zorgen dat de wilsverklaring daadwerkelijk wordt nageleefd in geval van overlijden. De wet stelt dat uw wensen bindend zijn en zo goed mogelijk moeten worden uitgevoerd.
 

In welke vorm moet ik mijn wilsbeschikking schrijven?

Bij het opstellen van een wilsbeschikking, kunt u zelf bepalen wat u wilt noteren en hoe. Er is geen vaste vorm voor. U kunt uw voorkeuren kenbaar maken in de vorm van een handgeschreven brief. Ook kunt u ons Laatste wensenboekje hiervoor gebruiken. Vraagt u dit boekje kosteloos bij ons op! (026-3258440 of info@tumulus.nl).
 

Wat zijn de voor -en nadelen van een wilsbeschikking?

Een codicil (=wilsbeschikking) stelt u eenvoudig op, zonder de hulp van een notaris. Veranderen uw wensen, dan kunt u uw laatste wensenformulier gemakkelijk aanpassen door een nieuw document op te stellen en het oude te vernietigen.
Daar staat tegenover dat een wilsbeschikking makkelijk zoekraakt of dat erfgenamen niet weten dat er een is opgesteld, waardoor er geen rekening mee wordt gehouden. Daarom is het belangrijk om uw gedachten met een naaste te delen en uw Laatste wensenboekje op een vindbare plaats te leggen. Daarnaast kan het zijn dat enkele wensen niet (meer) uitvoerbaar blijken te zijn.
 

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van uw wilsbeschikking?

Mocht u hulp nodig hebben bij het schrijven van een wilsbeschikking of wilt u hier meer over weten, dan help ik u graag! Maakt u gerust een afspraak (026-3258440 of info@tumulus.nl).

U kunt het Laatste wensenboekje bij ons opvragen (contact).
 
Belt u bij overlijden: 026 - 32 58 440
Dag en nacht bereikbaar


 

Wensenboekje