Gebed om sterkte – Hazrat Inayat Khan

Beloved Lord, Almighty God,
Through the rays of the Sun,
Through the waves of the Air,
Through the all-pervading Life in space,
Purify and revivify me, and I pray,
Heal my body, heart and soul.
Amin.
 
Geliefde Heer, almachtige God,
Door de stralen van de Zon,
Door de golven van de Lucht,
Door het aldoordringende Leven in de ruimte,
Zuiver mij en laat mij leven, en ik bid,
Genees mijn lichaam, hart en ziel.
Amen.