Epitath -Merrit Malloy

When I die
Give what’s left of me away
To children
And old men that wait to die.
And if you need to cry,
Cry for your brother
Walking the street beside you.
And when you need me,
Put your arms
Around anyone
And give them
What you need to give to me.
I want to leave you something,
Something better
Than words
Or sounds.
Look for me
In the people I’ve known
Or loved,
And if you cannot give me away,
At least let me live on your eyes
And not on your mind.
You can love me most
By letting
Hands touch hands,
By letting
Bodies touch bodies,
And by letting go
Of children
That need to be free.
Love doesn’t die,
People do.
So, when all that’s left of me
Is love,
Give me away.
I’ll see you at home
In the earth.
 
Als ik sterf
Geef dan alles weg wat ik bezat
Aan kinderen
En oude mensen die wachten op de dood
En als je moet huilen,
Huil dan voor je zuster en broeder
Die naast je lopen op straat.
En als je me nodig hebt,
Sla je armen
Om wie dan ook
En geef hun
Wat je tot nu toe mij wilde geven.
Ik wil je iets nalaten
Iets beters
Dan woorden
Of geluiden.
Zoek me
In de mensen die ik gekend heb
Of liefgehad,
En als je mij niet los kunt laten,
Laat me dan in je ogen leven
En niet in je gedachten.
Je kunt het meeste van mij houden
Door
Handen, handen aan te laten raken
Door
Lichamen, lichamen aan te laten raken
En
Door kinderen los te laten
Die vrij moeten zijn
Liefde gaat niet dood
Mensen wel.
Dus, alles wat van mij is overgebleven
Is liefde
Geef me dus weg
Ik zie je straks thuis
In de aarde