Rituelen

 ‘Een ritueel, wat is dat?’ vroeg de Kleine Prins.
‘Dat is iets dat te vaak vergeten wordt’, zei de vos.
‘Een ritueel is dat wat de ene dag anders maakt dan de andere dag,
het ene uur verschillend van de andere uren’.
 Antoine de Saint-Exupéry, De Kleine Prins
Iedere cultuur en religie heeft rond de uitvaart eigen rituelen. Met rituelen kunnen mensen uiting geven aan gevoelens van verdriet en rouw. Voor diegenen die een binding hebben met de kerk, zal de dominee of pastoor een leidende rol spelen in de samenstelling van de liturgie.
Daarnaast is er een groeiend aantal mensen dat zelf invulling wil geven aan het afscheid. Wij kunnen u ondersteunen in het samen bedenken en vormgeven van de afscheidsbijeenkomst die recht doet aan zowel de overledene als aan de nabestaanden. Wij gaan samen Met u op zoek naar woorden, beelden en muziek die kleur zullen geven aan het geleefde leven.
 

Kerkelijk, ‘half-kerkelijk’ of niet kerkelijk… is allemaal mogelijk

De kerkelijke ritus, liturgie en/of orde van dienst biedt aan gelovigen houvast. De rituelen zijn voor de nabestaanden bekend, voelen eigen en vertrouwd. Vaak wordt bij een kerkelijk afscheid, de plechtigheid in een kerk gehouden. Maar dat hoeft niet altijd. Een andere locatie kan ook heel geschikt zijn om vorm te geven aan een kerkelijk (of deels-kerkelijk) afscheid. Bijvoorbeeld een aula va het crematorium of een zalencentrum. Ook is het aan de familie om aan te geven wie de voorganger zou kunnen zijn: een dominee of pastoor (als deze beschikbaar is), een pastoraal medewerker?
Vaak heeft een familie het geloof, maar is de binding met de kerkritus minder sterk, ook dan kan een afscheid in een kerk of andere locatie plaatsvinden. Een bepaald gebed opzeggen, een zegen uitspreken, een kerkelijk lied zingen… het zijn elementen die in zo’n situatie heel eigen en belangrijk kunnen voelen. Rituelen en woorden die ook waardevol zijn zonder onderdeel te zijn van een vaste orde van dienst.. Een pastoraal medewerker, een leek, een familielid, en ook Cunera (Tumulus) kan in zo’n plechtigheid voorgaan.
Als nabestaanden in de geest van de overledene een niet-kerkelijke plechtigheid wensen, is dat natuurlijk ook mogelijk op verschillende locaties; vaak ook in een kerkgebouw. Maar dat kan natuurlijk ook in een zalencentrum of een aula. Cunera gaat graag met u op zoek naar de juiste woorden, beelden, muziek en rituelen om betekenis en diepgang te geven aan het afscheid.
 
Goed om te weten: de Rouwhuiskamer van Tumulus kan voor een kerkelijk, ‘half-kerkelijk’ of niet kerkelijke plechtigheid in huiselijke sfeer en kleine setting (max. 55 personen) een warme locatie zijn bij een afscheid.

 

 
Belt u bij overlijden: 026 - 32 58 440
Dag en nacht bereikbaar