Overlijden melden

Als iemand is overleden is rust het meest belangrijk. U hoeft echt niet direct in het handelen te schieten. Neemt u in die eerste 2 of 3 uren gerust de tijd voor uw emoties. Laat hetgeen er is gebeurd tot u doordringen. Wees met elkaar. En als u eraan toe bent, onderneemt u de volgende stappen:

Stap 1: U geeft het overlijden door aan de arts

Is uw dierbare thuis overleden? Belt u dan zijn of haar huisarts. De arts stelt het overlijden vast en vult overlijdenspapieren in. 
Overlijdt uw dierbare in het ziekenhuis of zorginstelling, dan zal de verpleging dit regelen.

Stap 2: U brengt de naasten op de hoogte

U licht de mensen in die de overledene heel na stonden. Natuurlijk kunt u ook eerst andere naasten bellen en dan pas een arts. Volgt u daarin uw eigen gevoel.

Stap 3: U zoekt alvast uit of de overledene bepaalde wensen had vastgelegd

Voordat u ons belt, kunt u alvast proberen na te gaan of de overledene wensen heeft vastgelegd. Heeft hij of zij een voorgesprek met een uitvaartbegeleider gehad of een Laatste wensenformulier/boekje ingevuld? Ook kunt u alvast uitzoeken of de overledene een uitvaartverzekering heeft en wat het polisnummer is. Al deze informatie helpt bij het organiseren van een afscheid zoals de overledene dat wilde.

Ook al is er een uitvaartverzekering -en ongeacht welke verzekeraar of om welke polisvorm het gaat- kunt u bij Tumulus uitvaartbegeleiding terecht voor een uitvaart. U bent nooit verplicht om de begrafenis of crematie door de verzekeraar te laten verzorgen. U kunt zelf een keuze maken voor een uitvaartverzorger. De verzekeraar is verplicht om het verzekerde bedrag uit te betalen. Wij helpen u bij deze administratie. 

Stap 4: U belt Tumulus: 026 - 32 58 440

Uw hoofd staat nu waarschijnlijk helemaal niet naar praktische zaken. En tegelijk voelt u misschien sterk de behoefte om alles perfect te doen, omdat je een afscheid nu eenmaal niet kunt overdoen. Het zal u rust geven om te weten dat wij na uw telefoontje Naast u en Met u de stapjes nemen die nodig zijn tot aan de begrafenis of crematie. Wilt u dat wij meteen komen? Of maakt u liever een afspraak voor later op de dag? Het is aan u. Wij zijn dag en nacht bereikbaar.
Wij zullen u in deze eerste intensieve week met aandacht en liefde begeleiden, zodat u stap voor stap vorm kunt geven aan een persoonlijke, warme, passende uitvaart, zoals u deze voor ogen heeft. Het is wat u voor uw dierbare overledene nog kunt doen.

 

Belt u bij overlijden: 026 - 32 58 440
Dag en nacht bereikbaar

 

Contact