Update corona: maatregelen nagenoeg opgeheven

Vanaf 25 september is de anderhalve meter-maatregel niet meer de voorgeschreven norm, maar blijft het wel het advies.
 
Voor de uitvaartbranche gelden vanaf 25 september geen beperkingen meer. Uitvaartlocaties zijn vrijgesteld van het gebruik van een coronatoegangsbewijs, verplichte registratie, gezondheidscheck en vaste zitplaatsen.
 
Toch is het virus nog lang niet weg, en vragen wij al onze families nog steeds de basisregels in acht te blijven nemen en steeds onder de aandacht van familie en vrienden te brengen:
•             Was vaak uw handen
•             Hoest en nies in de elleboog
•             Geen handen schudden
•             Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD
•             Houd 1,5 meter afstand van anderen (dit hoeft niet meer, maar is nog steeds verstandig)