Update Corona maatregelen 29 september 2020

Voor meer of andere informatie rondom de uitvaart in corona-tijd, verwijzen wij u graag naar de eerder geplaatste artikelen

Onder de huidige omstandigheden en restricties willen wij u, als familie en nabestaanden zo goed mogelijk begeleiden bij het organiseren van de uitvaart. Zo willen wij graag dicht bij u blijven staan en proberen we dat nog steeds, met inachtneming van de voorgeschreven 1,5 meter fysieke afstand die wij allemaal aanhouden.
 
De geldende maatregelen beperken het afscheid van uw dierbare. Daar zijn wij ons enorm van bewust. Wij voelen het als vanzelfsprekend steeds in mogelijkheden en creatieve oplossingen te denken. Wij dragen alternatieven zoveel mogelijk aan.
Wij vertrouwen erop dat wij u ondanks de beperkingen houvast kunnen bieden en met u, zorg kunnen dragen voor een bijzonder en warm afscheid van uw dierbare.
 
Hieronder vindt u een aantal veel gestelde vragen n.a.v. de persconferentie van 29 september 2020. Wanneer een onderwerp nieuwe vragen oproept, schroom niet om ons te bellen of te mailen. Wij staan voor u klaar!
 

Wat is anders in onze dienstverlening?

Om de voorgeschreven regels in acht ten nemen, zullen wij in overleg met u, en per situatie, onze en uw bescherming steeds bespreken. Belangrijk is dat wij samen met u werken in een veilige en prettige omgeving.

Melden van overlijden:

Wij zullen net als altijd vragen naar de oorzaak van overlijden en uw wensen t.a.v. de laatste zorg en de opbaring. Dit doen wij om te zorgen dat wij de juiste spullen bij ons hebben als wij naar de overledene gaan. Graag vernemen wij ook of uw dierbare is overleden ten gevolge van het coronavirus en/of er mogelijk directe familieleden besmet zijn.

Laatste verzorging en vervoer van uw dierbare:

Wij geven de laatste verzorging nog steeds met u als u dat wenst. Dit kan thuis, bij ons in de Rouwhuiskamer of op een andere plek. Wel zullen wij ook hier weer afspraken met u maken over de afstand die wij tot elkaar houden en het dragen van beschermingsmiddelen.

Opbaring:

Wij kunnen uw dierbare nog steeds thuis opbaren. Ook onze Rouwhuiskamer staat als 24-uurs kamer waar u de sleutel van krijgt, tot uw beschikking. Natuurlijk gaan wij op zoek naar een andere warme opbaarlocatie als u dat prettiger vindt.

Bespreken en regelen van de uitvaart:

Dit doen wij nog steeds bij u thuis of op een andere plek die wij afspreken (bijvoorbeeld onze Rouwhuiskamer). Ook hier houden wij 1,5 meter afstand van u.

Sluiten van de kist of wade:

Net als bij het geven van de laatste verzorging, zullen wij met goede afspraken over de afstand die wij tot elkaar aanhouden, met u de kist of wade sluiten. Natuurlijk mag u dit ook geheel zonder ons doen; wij bereiden het definitief sluiten van de kist of wade graag voor u voor.

Hoeveel personen mogen er bij een uitvaart zijn?

Het aantal bezoekers bij een uitvaart is onbeperkt, zolang bezoekers op ieder moment de 1,5 meter afstand-regel in acht (kunnen) nemen. Daarnaast gelden er voorwaarden. Alle bezoekers hebben bijvoorbeeld een vaste zitplaats, worden geregistreerd en doen een gezondheidscheck bij binnenkomst.

Als het niet lukt aan de voorwaarden te voldoen, geldt binnen een maximum van 100 bezoekers. Of 250 bezoekers buiten.
Het aantal personen dat bij een uitvaart aanwezig kan zijn is, naast bovenstaand, dus afhankelijk van de grootte van de uitvaartlocatie, kerk of alternatieve locatie.

Mag er iets gedronken of gegeten worden na de ceremonie?

Als de condoleance of dezelfde locatie als de ceremonie is:

Het is weer toegestaan om eten en drinken aan te bieden voor en na de uitvaart. Wel zijn er aanvullende maatregelen van kracht op plekken waar eten en drinken wordt verkocht en genuttigd. Bij binnenkomst zal de bezoeker gevraagd worden om zijn/haar volledige NAW gegevens op te schrijven. De gegevens worden 2 weken bewaard, daarna zullen deze worden vernietigd.
Let op: door de 1,5 meter-regel zijn er soms minder bezoekers mogelijk bij de condoleance (in het restaurant van het crematorium) dan bij de ceremonie zelf (in de aula van het crematorium).

Als de condoleance op een andere locatie dan de ceremonie is:

Als de condoleance op een andere locatie plaatsvindt, dan gelden de regels voor de maximale groepsgrootte van 30 binnen en 40 buiten. Als de bijeenkomst bij een eet- en drinkgelegenheid (horeca) is, dan gelden hier de gewone regels voor de horeca: er kan niet gereserveerd worden voor gezelschappen van meer dan 4 personen of 1 huishouden.

Is de Rouwhuiskamer nog steeds te gebruiken als 24-uurs kamer?

Ja. De Rouwhuiskamer is úw huiskamer voor de tijd dat uw overleden dierbare daar ligt. U heeft er de sleutel van en kunt er dus dag en nacht zonder afspraak komen. Net zoals u wilt. Voor de Rouwhuiskamer gelden daarom ook dezelfde regels als bij u thuis: zowel in de huiskamer als in de tuin, geldt het dringende advies om naast uw eigen gezinshuishouden niet meer dan 3 personen te ontvangen (exclusief kinderen t/m 12 jaar). Natuurlijk zorgt u er altijd voor dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en ook de hygiënemaatregelen naleven.

Wilt u geen sleutel van de Rouwhuiskamer maar bijvoorbeeld slechts een keer een bezoek afspreken, dan kan dat natuurlijk ook.

Hoeveel mensen kunnen bij een openbaar afscheid in de Rouwhuiskamer zijn?

Regelmatig willen nabestaanden familie en vrienden de gelegenheid geven persoonlijk afscheid te nemen van de overledene. Voor eenieder een belangrijk, persoonlijk moment. Een openbaar afscheid kunnen wij -met inachtneming van de 1,5 meter regel- op verschillende manieren organiseren:
Maximaal 6 mensen: als de personen zich in de ruimte bewegen. Iets eten/drinken is daarbij mogelijk.
Maximaal 10 mensen: als de personen direct op een vaste zitplaats gaan zitten. Iets eten/drinken is daarbij mogelijk.
In principe een onbeperkt aantal mensen: als wij een 'doorloop-condoleance' organiseren. In dit geval volgt de bezoeker een route en stopt nauwelijks. Zo kan de bezoeker kort langs de familie lopen om hen te begroeten/condoleren, vervoldens langs de baar om zijn/haar laatste groet uit te brengen aan de overledene. Daarna volgt hij/zij zijn of haar weg naar buiten via een uitgang die naar de tuin leidt. Er zullen steeds maximaal 10 mensen aanwezig zijn in de Rouwhuiskamer. Het kan zijn dat bezoekers even buiten moeten wachten voor zij de Rouwhuiskamer kunnen betreden. Iets te drinken of eten aanbieden kan aan het einde van de route in de tuin.
Afhankelijk van het voorspelde weer, bespreken wij demogelijkheden met u.
Afhankelijk van het voorspelde weer, bespreken wij de mogelijkheden met u.