Resomeren, een nieuwe bestemming voor het lichaam?

10 juni 2020

Het gebeurt niet vaak dat er nieuwe vorm van lichaamsbestemming ingevoerd wordt. De laatste wijziging was het gelijkstellen van crematie aan begrafenis in 1968 in de Wet op de lijkbezorging. Deze wet biedt nu 3 mogelijke bestemmingen voor het lichaam: begraven (en in bijzondere gevallen het zeemansgraf), cremeren en ter beschikkingstelling aan de wetenschap. Het ziet er naar uit dat daar binnenkort een vierde vorm bij komt: resomeren.
 
Bij deze vorm gaat het om een chemisch proces. Het lichaam wordt in wollen lakens gewikkeld en gaat zonder kist in een stalen cilinder. Vervolgens wordt het lichaam onder hoge druk in heet water met de chemische stof alkali opgelost. Alleen de botten blijven over die gedroogd worden. Na de gehele cyclus blijft slechts het fijn natuurlijk poeder van de botten over. Dit is ongeveer 3 procent van het oorspronkelijk gewicht van het lichaam. De nabestaanden kunnen, net als bij cremeren, het poeder in een urn bewaren, het uitstrooien of begraven.
 
Op dit moment is resomeren in Nederland nog nergens mogelijk. Maar de Gezondheidsraad heeft bij de minister aangegeven dat deze nieuwe vorm van lichaamsbezorging voldoet aan de eisen voor veiligheid, waardigheid en duurzaamheid. En ten opzichte van cremeren zou er qua duurzaamheid en kosten winst zijn: er is geen kist, er wordt veel minder gas verbruikt bij het opwarmen van water en het water dat overblijft wordt aan de natuur teruggeven.
De mogelijkheid van een afscheidsceremonie vooraf blijft.
 
Wilt u meer weten over de vier vormen van lichaamsbezorging? Mail of bel ons gerust: info@tumulus.nl, 026-3258440, Tumulus uitvaartbegeleiding.