Persoonlijk, dichtbij en professioneel zo hebben wij de begeleiding door Tumulus Uitvaart ervaren. Cunera Schaapveld ondersteunde ons om het afscheid naar eigen wens vorm te geven en regelde vervolgens dat het ook daadwerkelijk zo plaatsvond. Hierbij luisterde ze naar onze wensen, kon ze breed adviseren en maatwerk leveren en schakelde ze snel met alle betrokkenen. 
De prachtige rouwhuiskamer bood ons allen een intieme plek om naar eigen behoefte afscheid te nemen. 
Heel hartelijk dank!

Martin Roos