Dag Cunera,
Er zijn nu een paar dagen verstreken. En de gebeurtenissen van de afgelopen twee weken komen bij ons vieren regelmatig voorbij. 
Zowel de week voorafgaande aan het inslapen op 15 mei, als de week naar het afscheid op 22 mei. 
We kijken allemaal met warme gevoelens terug naar beide periodes (…)
Aan de tweede week denken we allemaal met genoegen terug. Bewondering voor de mooie manier hoe je het afscheid hebt begeleid. De bewondering spraken mensen uit de zaal uit, maar hoorde ik ook van mensen die online hadden meegeleefd. Prachtige briefjes van mensen die schrijven, we hebben met zijn vieren, bij een brandende kaars op de televisie naar het afscheid gekeken. Mooi, warmte.
Familie ter Keurst